80% மளிகைக் கடைகள் சவூதி அரேபியாவில் மின் கொடுப்பனவுகளுக்கு மாறுகின்றன

மளிகைக் கடைகள் நுகர்வோருக்கு “மடா” மின்னணு கட்டண வழிவகைகளை வழங்குகின்றனவா என்பதை சரிபார்க்க வர்த்தக அமைச்சின் கள மேற்பார்வைக் குழுக்கள் ஒரு வாரத்திற்குள் இராச்சியம் முழுவதும் 9,677 ஆய்வுகளை மேற்கொண்டன.

மின்னணு கட்டணம் செலுத்தும் வழிமுறைகளை வழங்குவதற்கான கடைகளின் உறுதிப்பாட்டை வெளியீடுகள் காண்பித்தன, 80 சதவீத நிறுவனங்கள் மின்னணு கட்டணத்தை வழங்குகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *